Pismo Związku Polaków na Łotwie

Wojska polskie zajmują Zaolzie

Praga. Czeska agencja telegraficzna ogłosiła komunikat, w którym wskazuje, że rząd Czechosłowacji, pod naciskiem sytuacji międzynarodowej, był zmuszony przyjąć ultimatum rządu polskiego, żądającego przekazania Polsce szeregu miejscowości Śląska Zaolzańskiego, a zwłaszcza – natychmiastowego oddania okręgu na zachód od Cieszyna. Okręg ten jest ograniczony linią, biegnącą od Ropicy, przez Horni i Trzanowicę, do Cierlicka a dalej przez Słonawę do Darkowa i granicy północnej. W ub. niedzielę zaczęły go zajmować wojska polskie.

Warszawa. Polska agencja telegraficzna donosi, że wojska polskie zajmują powiat cieszyński. Wkroczyły one do ważnych ośrodków przemysłowych Frysztat i Karwina. Zajmowanie powiatów cieszyńskiego i frysztackiego ma być zakończone do dnia 10. b.m.

Główna ulica Cieszyna została nazwana imieniem Marszałka Piłsudskiego. Wysłano inżynierów, którzy mają przejąć z rąk czeskich kopalnie i inne zakłady. W obiegu są na razie zarówno złote polskie jak i korony.

Pod względem administracyjnym Zaolzie będzie przyłączone do województwa Śląskiego.

Ryga. Jak donosi prasa, w Łotwie zamieszkuje 337 obywateli czesko – słowackich. Niektórzy z nich musieli się stawić do Pragi w okresie ogłoszenia w Czechach powszechnej mobilizacji.

Wiadomości bieżące

Główna wygrana w ostatniej loterii Czerwonego Krzyża padła na numer 123927, który został sprzedany w Daugawpilsie. Szczęśliwym posiadaczem biletu i właścicielem wygranych Ls 20.000 jest Julian Bul, Polak, w Daugawpils.

Po miesięcznym odroczeniu nauki w szkołach, lekcje rozpoczęły się w całym państwie w dniu 3. b.m. Jakkolwiek paraliż dziecięcy (Heine Medina) przestał zagrażać naszym dzieciom jako epidemia, to jednak czas od czasu poszczególne wypadki tej choroby są jeszcze notowane i dlatego jak najdalej posunięta ostrożność i przestrzeganie higieny jest konieczne.

Z naszego życia

W sobotę, 8. b.m. TEATR POLSKI W ŁOTWIE wystawia po raz trzeci i ostatni trzyaktową komedię St. Kiedrzyńskiego p.t. "CUDZIK I S-KA". Oba poprzednie przedstawienia tej komedii przeszły przy wypełnionej sali teatralnej. Należy się spodziewać, że wszyscy ci, którzy jeszcze tej wspaniałej sztuki Kiedrzyńskiego nie oglądali, skorzystają z okazji i w sobotę zapełnią po raz trzeci salę Domu Polskiego. W przygotowaniu jest nowa sztuka Niewiarowicza pod tyt. "Gdzie diabeł nie może..." w wykonaniu najlepszych sił zespołu. Premiera 20. b.m.

Z RYSKIEGO CHÓRU MATURZYSTÓW T-WA OŚWIATY. Próba sopranów Chóru Maturzystów odbędzie się w niedzielę 9. b.m. o godz. 13 w Domu Polskim. Obecność obowiązkowa. Przyjmuje się również nowych członków. Nowi członkowie – soprany – mogą się zgłosić na próbie (9. b.m. o godz. 13).

PODRĘCZNIKI DLA SZKÓŁ POLSKICH. referent polskich spraw oświatowych w ministerstwie oświaty R. Ciesiulewicz podaje do wiadomości polskich szkół podstawowych, że wyszły z druku i są do nabycia wydane przez Ministerstwo Oświaty nowe podręczniki polskie: L. Mundecemowej "Nasze czytanki na kl. IV." oraz G. Kmittowej "Wypisy polskie na klasę V i VI." dla polskich szkół podstawowych.

Komunikaty Konsulatu R.P. w Rydze

Jak komunikują oficjalne czynniki, w dniu 28. sierpnia b.r. o godz. 9. wieczór robotnicy polscy Osipowicz Jan, pracujący w Cieceres pag., Dużeniu m. i Korzeniewski Wincenty, pracujący w Cieceres pag. Szulku m., napadli na Elzę Abarinia i zrabowali jej wszystkie rzeczy, które miała przy sobie.

W sprawie tej policja łotewska wszczęła odpowiednie dochodzenie. Obu sprawców czeka zasłużona kara, po której odbyciu zostaną oni niezwłocznie odstawieni do Kraju, z powiadomieniem właściwych starostw o przyczynie przymusowego wydalenia ich z Łotwy.

Osipowicz i Korzeniewski pochodzą z powiatu Mołodeckiego i w Łotwie pracują już rok drugi.

Konsulat R.P. w Rydze