Pismo Związku Polaków na Łotwie

W skrócie

Odnowienie grobu Gustawa Manteuffla

29 października odbyło się na cmentarzu przy kościele parafialnym w Drycanach poświęcenie odnowionego przez konserwatorów polskich (prof. Janusz Smaza, Krzysztof Jurków i Bartosz Markowski) grobu jednego z najbardziej jaskrawych przedstawicieli polskiego ziemiaństwa Łatgalii XIX/XX wieku – badacza dziejów Inflant Polskich i folkloru łatgalskiego, historyka i etnografa, Gustawa Manteuffla – Szoege i jego rodziny. Grób został odnowiony ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

"Baronowi Gustawowi Manteufflowi – przyjacielowi Łotyszy, badaczowi historii Łatgalii. Towarzystwo Nauczycieli Łatgalskich".

Grób Gustawa Manteuffla

Ksiądz proboszcz z chórem "Jutrzenka" z Rzeżycy podczas poświęcenia grobu

Order Trzech Gwiazd dla Krzysztofa Pendereckiego

11 listopada Prezydent Republiki Łotewskiej, Vaira Vīķe-Freiberga, dokonała aktu dekoracji Orderem Trzech Gwiazd grupy pracowników kultury, dyplomatów zagranicznych i naukowców, w tym światowej sławy kompozytora polskiego – Krzysztofa Pendereckiego, który wielokrotnie występował z koncertami na Łotwie. Nagrodzony został również wybitny polski tłumacz, Jerzy Litwiniuk – za tłumaczenie na język polski łotewskiego eposu ludowego "Lāčplēsis".

Krzysztof Penderecki otrzymuje Order Trzech Gwiazd z rąk Prezydent Republiki Łotewskiej, Vairy Vīķe-Freibergi

Pamięci Konstancji Benisławskiej

Kościół w Zilupe

W Pasiene/ Posiń (powiat Ludza/ Lucyn) odbył się 4 listopada br. zorganizowany przez Pana Edwarda Duksztę przy czynnym wsparciu przewodniczącego gminy, Pana Igora Weiksana, Dzień Pamięci pierwszej poetki Latgalii – Konstancji Benislawskiej. Spotkanie odbyło się w bibliotece gminy, część której zaadaptowano na izbę pamięci poetki. Zawieszony na ścianie portret poetki został wykonany przez bibliotekarza Pana Andrisa Misansa, który przybył na spotkanie z rodziną.

Pan Edward opowiedział życiorys poetki – wykształconej, zaradnej właścicielki majątku, w którym skupiało się życie intelektualne Inflant, matki licznego potomstwa.

W spotkaniu wziął udział chór żeński Oddziału ZPŁ Rezekne – "Jutrzenka", który uczestniczył również w nabożeństwie w kościele Zilupe (trwa remont pięknego kościoła w Posiniu).

Pan Edward Dukszta opowiada życiorys Konstancji Benisławskiej.

Cichy czas przed Bożym Narodzeniem

Od lewej – Radca B. Jabłoński, Prezes ZMPŁ A. Pitaszko, Ambasador RP M. Klimczak, Prezes ZPŁ W. Krukowska.

16 grudnia w Ryskiej Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz odbyło się poszerzone posiedzenie Zarządu Głównego ZPŁ, w którym uczestniczyli również prezesi oddziałów ZPŁ albo ich zastępcy. Wyznaczono datę Zjazdu ZPŁ – 23 marca 2007 r.

Następnie odbyło się tradycyjne, miłe spotkanie przedwigilijne. W spotkaniu uczestniczyli Ambasador RP w Rydze – Pan Maciej Klimczak z Rodziną, Radca Ambasady RP – Pan Bartosz Jabłoński, Prezes Związku Polaków na Łotwie – Pani Wanda Krukowska, Prezes Związku Młodych Polaków Łotwy – Anna Pitaszko, przedstawiciele ZPŁ i młodzież z ZMPŁ.

Na wstępie uczniowie szkoły przedstawili tradycyjne Jasełka, wspólnie odśpiewano kolędy, następnie do wszystkich zwrócił się kapłan zakonny zaś po wspólnej modlitwie wszyscy dzielili się opłatkiem. Przekazano sobie miłe, serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, zostawiając w starym roku wszystkie niesnaski i nieporozumienia.

Prezes ZMPŁ – Anna Pitaszko uraczyła obecnych przy świątecznym stole pięknie zaśpiewaną piosenką, zaś inna przedstawicielka Związku Młodych Polaków – Sanda Tramdaha, zagrała na flecie liryczną melodię poświęconą Bożemu Narodzeniu. Sanda jest absolwentką Tukumskiej szkoły muzycznej i autorką projektu "Młodzież – Europie", finansowanego przez Unię Europejską.

Następnie był czas na prezenty, przygotowane "od całego serca".

Krystyna Morżewska

Tobie Macierz śpiewamy

Huczne oklaski zebrali Wanda Strautmale i Jan Wiśniewski

Pod takim tytułem odbył się 19 listopada w sali koncertowej "AVE SOL" w Rydze koncert poświęcony 88. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i narodzin państwowości Łotwy. Koncert, objęty honorowym patronatem Ambasady RP w Rydze, został zorganizowany przez Klub Kultury Polskiej "Polonez", Oddział Ryski Związku Polaków Łotwy, Polską Szkołę Średnią im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Związek Młodych Polaków na Łotwie, Ligę Polskich Kobiet oraz Stowarzyszenie "Inflanty".

W koncercie wystąpili uczniowie szkoły polskiej, chór "Wisła" Oddziału Ryskiego ZPŁ, chór Klubu Kultury Polskiej "Polonez", soliści Wanda Strautmale i Jan Wiśniewski, duet Maria Legeza i Dagmara Labuda, nad choreografią pracowały Walentyna Zeberińa i Teresa Dinul, scenografię opracował Leszek Pajdo. Koncert odbył się pod dyrekcją niestrudzonego p. Edwarda Fiskowicza – Zasłużonego dla Kultury Polskiej. Obecni byli przedstawiciele Ambasady RP, Polonia ryska, liczni goście.

Śpiewa chór Klubu Kultury Polskiej "Polonez"

...oraz chór "Wisła" Oddziału Ryskiego ZPŁ

Duet Maria Legeza i Dagmara Labuda