Pismo Związku Polaków na Łotwie

Słuchacie Państwo...

Słuchacie Państwo audycji Związku Polaków na Łotwie – "Nasz Głos". Te słowa brzmią na początku każdego programu polskiego w Łotewskim Radiu już w ciągu 16 lat! To autentyczny głos Ity Kozakiewicz do nas przemawia. To archiwalne nagranie nabiera z upływem czasu coraz większej wartości dla naszego programu. Słowa uznania i wdzięczności należą się Radiu Łotewskiemu, za zachowanie w swych zasobach tego dźwięku.

Na uroczystości z okazji 81 Rocznicy Radia Łotewskiego. Od prawej: Irena Liegeniece – redaktor naczelny programu polskiego "Nasz Głos", Lidija Ćera – redaktor programów mniejszości narodowych, Natalia Szmelowa – redaktor programu "Nasz Głos".

Czasem proponują nam zmienić sygnał i cały początek audycji, lecz nie zgadzamy się, bo chcemy zachować tę dźwiękową pamiątkę po Icie – naszej wybitnej działaczce społecznej oraz założycielce i pierwszej autorce audycji "Nasz Głos".

Nasze audycje zapowiadane głosem Ity Kozakiewicz (8 programów) brały udział w Polonijnym Festiwalu Multimedialnym "Polskie Ojczyzny-2006", organizowanym przez Akademię Polonijną w Częstochowie (Polska) i otrzymały Główną Nagrodę Grand Prix! Dla naszej redakcji to jest wielki sukces!

Każda audycja powstaje przy udziale wielu osób, które my z Natalią zapraszamy do mikrofonu. Dzisiaj dziękujemy najśliczniej wszystkim tym osobom za udział w tworzeniu programu. Poza tym, ekipa techniczna bezpośrednio współtworzy audycję – od niej zależy jakość dźwięku. Agris Lieģenieks, który od dwóch lat wykonuje montaż dźwięku, Aija Keizika, realizująca końcowy i całkowity montaż programu, Mārcis Bērziņš – operator, który nagrywa nas z Natalią w studiu – to są fachowcy, którzy uczestniczą w tworzeniu programu. Składamy im najserdeczniejsze podziękowania.

Fragment z listu słuchaczki Izabeli Borucińskiej z Gdańska: "Bardzo mi się podobały wszystkie audycje, które miałam możliwość wysłuchać. Uważam, że duże znaczenie ma Natalia Szmelowa, która swoim młodym temperamentem dużo wnosi do tej audycji. Być może, że jej udział przyciągnie większą liczbę słuchaczy właśnie wśród młodego pokolenia. Z racji tego, że jesteście audycją polonijną, którą można słuchać w internecie, stwarzacie wspaniałą szansę kontaktu z językiem polskim".

Latvijas Radio obchodzi 81. urodziny...

Po ogłoszeniu wyników Festiwalu "Polskie Ojczyzny-2006" Zygmunt Gutowski – prezes Fundacji "Polska-Europa-Polonia", charakteryzując przysłane prace, powiedział dla TV Polonia: "Życie w danym kraju, w nowej ojczyźnie – stąd też nazwa festiwalu – pokazanie zarówno więzi z tym krajem, w którym nasi rodacy żyją, ale również niezapominanie o więzi z Polską, o tradycjach, o chrześcijańskich korzeniach naszego narodu – to są te najważniejsze rzeczy, które wyróżniają te dzieła".

W tym roku "Nasz Głos" został zaproszony na uroczystość z okazji 81 rocznicy Łotewskiego Radia, którą obchodzono 1 listopada. Ogromną niespodzianką dla nas było to, że Łotewskie Radio gratulowało nam sukcesu na Polonijnym Festiwalu. Było nam bardzo miło czuć się wśród grona dziennikarzy radiowych, jak wśród życzliwych przyjaciół. Jesteśmy wdzięczne dyrektorce Latvijas Radio-4, Pani Ilonie Madesowej i Pani Lidii Čera – redaktorce programów Mniejszości Narodowych za wsparcie w pracy oraz za piękne święto.

Kwiaty od koleźanek i kolegów Radia Łotewskiego dla red. nacz. "Naszego Głosu" Ireny Liegeniece i red. Natalii Szmelowej.

Irena Liegeniece – redaktor naczelny programu polskiego "Nasz Głos".

Zatem w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 14:15, słuchają Państwo audycji "Nasz Głos". Bardzo chciałybyśmy wiedzieć, ilu jest naszych słuchaczy, bo zależy nam na tym, aby było was, Drodzy Słuchacze, jak najwięcej! Polacy na Łotwie są zaangażowani w pracy społecznej, najbardziej w artystycznej – chóry, zespoły folklorystyczne, wokalne, taneczne są prawie w każdym oddziale ZPŁ. Odbywają się rozmaite konkursy, festiwale, konferencje, zawody sportowe, spotkania z Polakami z Kraju. Wszystkiego nie da się tu wymienić, a w tak krótkiej audycji, która trwa zaledwie 30 minut i to raz w miesiącu, ogarnąć wszystkiego nie sposób. Jesteśmy przekonane, że nasi słuchacze chętnie by się dowiedzieli czegoś więcej z naszych programów.

Mamy wielką nadzieje, że kierownictwo Latvijas Radio zgodzi się przydzielić polskiej audycji dodatkowy czas emisji. Pół roku temu została wystosowana listownie taka prośba Związku Polaków Łotwy do Dyrektora Naczelnego Radia Łotewskiego, Pana A. Semevica, jednak do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Tymczasem nasza wierna słuchaczka, Pani Renata Lāce, sporządziła kalendarzyk audycji "Nasz Głos" na 2007 rok – z dotychczasowym naszym czasem w eterze. Tu właśnie jest umieszczony. Mamy jednak nadzieję, że kalendarzyk ten zostanie przerobiony z uwzględnieniem dłuższego czasu trwania naszych audycji i że wszyscy czytelnicy "Polaka na Łotwie" staną się wiernymi słuchaczami naszych audycji. Byłaby to dla nas wielka radością!

Irena Lieģeniece, redaktor naczelny audycji "Nasz Głos"