Pismo Związku Polaków na Łotwie

Nowe władze Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

W dniach 27 do 29 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się VI Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W Zjeździe uczestniczyło ponad 60 delegatów reprezentujących 33 organizacje polonijne z 29 krajów Europy. Delegaci podsumowali okres mijającej kadencji władz EUWP i zaakceptowali sprawozdanie z działalności Sekretariatu za ostatnie trzy lata. W trakcie dyskusji mówiono m.in. na temat rządowego projekt ustaw polonijnych, Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy oraz o nowej emigracji. Gościem Zjazdu był prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. A. Stelmachowski.

Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat.

Prezydentem EUWP wybrany został Tadeusz Pilat ze Szwecji. Aleksander Zając z Niemiec został wiceprezydentem, a Roman Śmigielski z Danii został ponownie wybrany na stanowisko sekretarza generalnego EUWP.

W nowo wybranym Sekretariacie EUWP zasiadają poza tym:

  • Andżelika Borys, Białoruś
  • Krzysztof Bystram, Belgia
  • Emilia Chmielowa, Ukraina
  • Urszula Milczewska, Bułgaria
  • Edward Trusewicz, Litwa

Dotychczasowa prezydent p. Helena Miziniak z W. Brytanii została honorowym prezydentem EUWP.

Roman Śmigielski, Sekretarz generalny EUWP