Pismo Związku Polaków na Łotwie

Posłowie Michała Archanioła

W środku lata miałam okazję zapoznać się z bardzo ciekawą, dość niezwykłą organizacją młodzieżową z Polski. Wyobraźcie sobie, odbieram takie maila: "Jestem przewodniczącym Towarzystwa Michała Archanioła. Chciałbym się z tobą spotkać..." Miałam wrażenie, że dostałam list z nieba.

Pod Pomnikiem Wolności w Rydze.

W rzeczywistości przyjechała na Łotwę ekipa młodzieżowa z jej przewodniczącym, muzykiem z Tarnowa ubranym w strój wojenny, Dawidem Hallmanem, który jakiś czas temu brał udział w europejskim programie i w ramach wymiany mieszkał na Łotwie, pracował z dziećmi, uczył się języka łotewskiego. A kilka miesięcy temu została stworzona (jeszcze wprawdzie nieoficjalna) organizacja – stowarzyszenie TMA, która mi się kojarzy z prawdziwym patriotyzmem, sięganiem do korzeni, tradycji.

Oto informacja ze strony internetowej TMA www.tma.org.pl o działalności tej organizacji:
"odgrzebuje i śpiewa stare pieśni; zbiera, bada i archiwizuje świadectwa starszych ludzi; dokonuje recepcji elementów stroju szlacheckiego; skupia i wspiera ludzi, którzy tworzą sztukę odwołującą się do Tradycji; organizuje happeningi; ożywia zapomniane sporty: szermierkę, łucznictwo, jeździectwo; organizuje terenowe gry fabularne (LARPy); organizuje manewry z użyciem broni ASG; propaguje zapomniane rzemiosło (np. płatnerstwo); organizuje obozy; oddaje hołd bohaterom; odchwaszcza mogiły".

Prowadząc taką właśnie działalność, ci młodzi ludzie przyjechali samochodem z Polski do Litwy i Łotwy, "odchwaszczali groby" w krajach bałtyckich, jeździli z flagą polską, śpiewali piosenki patriotyczne (w większości napisane przez Dawida Hallmana), interesowali się życiem Polaków u nas, polskością, historią... To ci chłopacy uczestniczyli w akcji "Katyń" (śpiewanie piosenek, robienie prezentacji na płycie o Katyniu), to ci chłopacy chcą współpracować ze Związkiem Młodych Polaków, popularyzować kulturę, muzykę polską na Łotwie! To oni dali mi pewność, że młodzież może naprawdę interesować się i znać historię, może być pracowita i ... patriotycznie usposobiona. Wydaje mi się, że jeszcze usłyszymy o TMA na Łotwie.

Krystyna Morżewska